RSS

Literárna súťaž „Dumky Podvečerné 2015“

Dumky 2015

„Detaily dodávají románu prostor a bohatost. A ty já – jako čtenář – mám rád.“

„Dobré knihy neprozradí všechna svá tajemství najednou.“

Stephen Edwin King

Výherná listina

Do štvrtého ročníka amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2015“ sa zapojilo 234 súťažných prác, z ktorých odborná porota vybrala a ocenila nasledujúce diela:

I. súťažná kategória „DUMKA – próza“:

1. miesto: nebolo udelené
2. miesto: Pospíšil Tomáš so súťažnou prácou The Shrouded Mirror
3. miesto: Antalová Elena so súťažnou prácou Ester
3. miesto: Budinský Ľubomír so súťažnými prácami Už nikdy nechcem chytiť zlatú rybku a Cestovateľ
Čestné uznanie bolo udelené Karbáčovej Dominike za súťažnú prácu Priatelia s maskami.

II. špeciálna súťažná kategória „DUMKA – thriller“:

Čestné uznanie bolo udelené Elisabeth B. za súťažnú prácu Paranoja a Mišíkovi Danielovi za súťažnú prácu Pod kožou.

III. súťažná kategória „DUMKA – poézia“:

1. miesto: nebolo udelené
2. miesto: Beňo Roman so súťažnými prácami Ornitohaiku a Korisť
3. miesto: Abasová Jela so súťažnými prácami Obe a Nevyhnuté
Čestné uznanie bolo udelené Repeľovej Alexandre za súťažnú prácu Dawning, Páleníkovi Jozefovi za súťažné práce Vločky, Rosa a Slza a Olexovej Olympii za súťažnú prácu Zimnou krajinou.

IV. súťažná kategória „Próza s Fantasy svetom“:

1. miesto: Pávová Mína so súťažnými prácami Diva a Amaris
2. miesto: Maja so súťažnou prácou Zaseknutá v čase
3. miesto: Evin Šimon so súťažnou prácou Tvrdý oriešok
3. miesto: Kováč Erik so súťažnou prácou Keď srdce zamrzne
Čestné uznanie bolo udelené Wanovej Veronike za súťažné prácu Červeň, Alliene za súťažnú prácu Proroctvo a Kotradyovej Slavomíre za súťažnú prácu Moľa.

Ocenenie popularity „Miláčik čitateľov“ si od vás odnáša Fern-babygirl so súťažnou prácou Dance will help to open our eyes, za ktorú získala 77 hlasov. O výber výherných súťažných prác sa postarala odborná porota v zložení Tomáš Dostál, Zuzana Guričanová, Lukáš Herma, Maja Holecyová, Katarína Hutníková, Veronika Inglotová, Jano Janek, Simona Klučiarová, Dana Mačudová, Petra Slováková a Marek Zákopčan. Výhercom gratulujeme a vám, milí súťažiaci, ďakujeme za hojnú účasť. Čoskoro k vám zavíta nový ročník, ktorý bude plný nielen príjemných zmien, ale aj praktických vylepšení.

Organizátorky súťaže a odborná porota


Internetový portál pre začínajúcich autorov Storywritersinc vyhlasuje IV. ročník amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2015“, ktorý organizuje v spolupráci so slovenským fantastickým portálom Fantasy-svet a organizátormi medzinárodného multikultúrneho festivalu AnimeSHOW 2015. Aktuálny ročník amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2015“ vám ponúka možnosť súťažiť v nasledujúcich súťažných kategóriách:


I. súťažná kategória „DUMKA – próza“, ktorá je formálne a žánrovo ohraničená nasledovne:

– téma: voľná

rozsah súťažných prác, dokopy, pre súťažnú kategóriu I. „DUMKA – próza“ sa pohybuje do 54 000 znakov vrátane medzier (čiže do 30 normostrán);

– maximálny povolený počet súťažných príspevkov od jedného autora sa obmedzuje na 2 súťažné práce;

V súťažnej kategórii I. „DUMKA – próza“ môžete súťažiť nielen s vlastnou tvorbou (žiadané sú všetky epické žánre umeleckej modelovej štruktúry), ale aj s tzv. fanfiction.

II. špeciálna súťažná kategória „DUMKA – thriller“

Do tejto súťažnej kategórie a kategórie I. „DUMKA – próza“ je automaticky zaradená každá súťažná práca, ktorej dej sa bude odohrávať v lekárskom prostredí a ktorá bude spĺňať základné prvky thrilleru.

III. súťažná kategória „DUMKA – poézia“, ktorá je formálne a žánrovo ohraničená nasledovne:

– téma: voľná

– rozsah súťažných prác, dokopy, pre súťažnú kategóriu III. „DUMKA – poézia“ sa pohybuje do 3 600 znakov vrátane medzier (čiže do 2 normostrán);

– maximálny povolený počet súťažných príspevkov od jedného autora sa obmedzuje na 3 súťažné práce. Súťažné práce v súťažnej kategórii III. „Dumka – poézia“ musia však tematicky spadať pod jeden z nasledujúcich žánrov lyriky: pieseň (ľudová, folklórna, umelá), kuplet, elégia, žalm, trubadúrska či žiacka poézia (stredovek), Anakreóntska poézia, óda alebo hymna, racionálna báseň a haiku. Autor je povinný uviesť, akú žánrovú modelovú štruktúru si vybral.


IV. súťažná kategória „Próza s Fantasy svetom“, ktorá je formálne a žánrovo ohraničená nasledovne:

téma: voľná

– rozsah súťažných prác, dokopy, pre súťažnú kategóriu IV. „Próza s Fantasy svetom“ sa pohybuje do 27 000 znakov vrátane medzier (čiže do 15 normostrán);

– maximálny povolený počet súťažných príspevkov od jedného autora sa obmedzuje na 2 súťažné práce;

V súťažnej kategórii IV. „Próza s Fantasy svetom“ môžete súťažiť nielen s vlastnou tvorbou (žiadané sú všetky epické žánre umeleckej modelovej štruktúry), ale aj s tzv. fanfiction. Súťažné práce však musia spadať pod jeden z nasledujúcich žánrov a ich podžánrov: fantasy, vedecká fantastika (science fiction) a horor.


V. špeciálna súťažná kategória „Miláčik čitateľov“

Do tejto súťažnej kategórie je automaticky zaradená každá súťažná práca, ktorá bude do súťaže zaslaná. Víťazstvo v tejto kategórii bude prináležať súťažnému textu, ktorý získa najviac hodnotení. Za svojho favorita môžete hlasovať až do ukončenia IV. ročníka amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2015“.


FORMÁLNA STRÁNKA SÚŤAŽNÝCH PRÁC

Súťažné práce by mali byť napísané v jazyku slovenskom, českom, anglickom alebo nemeckom a spolu s vyplneným prihlasovacím formulárom ich zasielajte v elektronickej podobe na e-mail: storywriters_inc@ymail.com (do predmetu vašej správy zadajte heslo Dumky Podvecerne 2015);

Súťaže sa môžu zúčastniť akékoľvek literárne diela, a to či už publikované (web, periodikum, zborník, kniha), alebo zaslané do inej literárnej súťaže (nesmú byť však ocenené!).


VYRADENIE SÚŤAŽNEJ PRÁCE

Organizátori literárnej súťaže Dumky podvečerné 2015 automaticky vyradia zo súťaže tie súťažné práce:

a) ktoré nespĺňajú vopred stanovenú formálnu stránku súťažných prác;

b) ktoré neboli poslané formou prílohy vo formáte pdf, txt, doc či docx;

c) ktorých súčasťou nie je vyplnený prihlasovací formulár;

d) pri ktorých sa zistí, že boli odcudzené z iného literárneho serveru/inému menej alebo viac známemu autorovi;

e) ktoré v inej literárnej súťaži získali buď čestné uznanie, alebo sa umiestnili na prvých troch miestach;

f) ktoré sú v rozpore s disclaimerom a pravidlami projektu.


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

IV. ročník amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2015“ bude prebiehať online formou na internetovej stránke http://www.storywritersinc.wordpress.com v časovom intervale od 4. augusta 2014 do 31. januára 2015 a o výber najlepších prác sa postará odborná porota v zložení: Tomáš Dostál, Zuzana Guričanová, Lukáš Herma, Maja Holecyová, Katarína Hutníková, Veronika Inglotová, Jano Janek, Simona Klučiarová, Dana Mačudová, Petra Slováková a Marek Zákopčan.  

Výsledky IV. ročníka amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2015“ budú oficiálne známe 31. marca 2015!


UPOZORNENIE

Atraktívne vecné ceny automaticky získavajú súťažné práce na prvých miestach v každej hlavnej súťažnej kategórii a na prvých miestach v každej špeciálnej kategórii. Súťažné práce, ktoré získali v súťaži zvyšné miesta a čestné uznanie, budú ocenené diplomom. Organizátori súťaže si vyhradzujú právo zo závažných dôvodov neudeliť víťazné miesto v jednej či vo viacerých súťažných kategóriách.

 

Organizátori súťaže Katarína Hutníková a Veronika Inglotová

 

38 responses to “Literárna súťaž „Dumky Podvečerné 2015“

 1. Marek Sabol

  24. augusta 2014 at 12:13

  Slávnostné odovzdávanie bude v Bratislave. Ak by ma štastie našlo, čo sa nestane, a vyhral by som nejakú kategóriu musím sa dostaviť na odovzdávanie cien do BA keď som z ďalekého východu?

   
 2. Adam

  31. augusta 2014 at 14:53

  Můžu se zůčastnit ikdyž jsem z České Republiky ?

   
  • Veronika Yaonee Inglotová

   1. septembra 2014 at 15:15

   Samozrejme 🙂 Každý rok máme mnoho súťažných prác (a v poslednom čase i víťazov) aj z Českej republiky.

    
 3. Zuzka

  6. októbra 2014 at 14:14

  Existuje nejaká súťaž, kam môžem poslať poviedku (ktorá bola ocenená druhým miestom), ale má pokračovanie, ktoré som dokončila až po ocenení? 😦

   
  • Veronika Yaonee Inglotová

   7. októbra 2014 at 18:48

   Zatiaľ som sa s takou súťažou nestretla. Niektoré literárne súťaže dokonca nechcú prijať ani také texty, ktoré už niekde boli publikované (napr. na vlastnom blogu). Buď teda pošlete do súťaže iba pokračovanie, čo nie je zakázané, alebo nový súťažný text.

    
   • Zuzka

    14. októbra 2014 at 11:21

    Len ono to na seba nadväzuje.. ale veľmi pekne ďakujem.

     
 4. Šimon Evin

  22. októbra 2014 at 10:51

  Zdravím, má byť v samotnom texte práce uvedené meno autora, napr. v hlavičke alebo pri nadpise alebo je to nevhodné (pre nezaujatosť poroty atď)? Ďakujem

   
 5. katarina

  25. októbra 2014 at 23:45

  A čo je to racionálna báseň? Neviem to nikde nájsť.

   
  • Veronika Yaonee Inglotová

   29. októbra 2014 at 21:23

   Racionálna báseň (v skratke) sa realizuje formou voľného verša a stavia pred seba riešenie závažných životných problémov mimocitovými výpoveďami (príznak prenesenia váhy na úvahovú a rozumovú báseň).

    
 6. Murron

  2. novembra 2014 at 20:58

  Prihlasovací formulár mám poslať v ďalšej prílohe? A musí byť ten formulár presne ako v tej ukážke, či to je jedno? Myslím tým, že nevadí, ak napíšem len Meno:….Vek:…..atď.

   
  • Veronika Yaonee Inglotová (porotkyňa)

   9. novembra 2014 at 18:58

   Prihlasovací formulár môžete pokojne poslať naraz so súťažnými prácami v jednom súbore alebo v jednej prílohe. A áno, potrebujeme zaslať presne taký, aký vám ponúkame na stiahnutie :).

    
 7. Fekete Pavol

  9. decembra 2014 at 08:22

  Krásne a spontánne Vianoce, plné zázračného klišé, prajem všetkým čo milujú literatúru a aj tým ostatným.
  Pavol Fekete

  Vianočná

  V impresii vitráže
  inovať sa na skle topí
  sneh ukrýva
  božie stopy
  modlitba už doznela

  Koleda znie z pasáže
  vianočka nám vonia
  kváskom
  ozdobíme slová s láskou
  pod klenbami
  z imela

   
 8. Erik K.

  9. decembra 2014 at 17:59

  Zdravím, zaujímam sa o 4. kategóriu s Fantasy svetom a mám otázku. Je tam napísané, že môžeme poslať 2 diela a DOKOPY majú mať max 27 000 znakov. Môžem teda poslať len 1 dielo, ktoré by dosiahlo takýto počet znakov? A môžem naopak poslať 1 dielo s napr 20 000 a druhé so 7000?
  Na záver ešte jedna otázka – keď teda môžeme poslať 2 diela, znamená to, že máme vyššiu šancu vyhrať, ako keď pošleme len 1 dielo? A ak obidve, tak ktoré z toho sa “berie do úvahy”? Je to nejako hodnotené?
  Ospravedlňujem sa za množstvo otázok, ale chcem v tom mať jasno a istotu 🙂 Dúfam a vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Pekný deň.

   
  • Veronika Yaonee Inglotová (porotkyňa)

   9. decembra 2014 at 19:58

   Pekný deň,

   počet znakov vrátane medzier môžete ľubovoľne kombinovať. Ak plánujete poslať dve diela, pokojne z nich môže mať jedno napr. iba 1 800 znakov vrátane medzier, a to druhé 25 200 znakov vrátane medzier. Samozrejme, nemusíte využiť hornú hranicu rozsahu a každé súťažné dielo môže mať rozsah napr. do 8 500 znakov vrátane medzier.

   Nie, počet diel, alebo zapojenie sa súčasne do všetkých súťažných kategórií (čo je umožnené), nemá dosah na to, či budete mať vyššiu šancu umiestniť sa v prvej trojke :). Všetky vami zaslané diela, ktoré budú súťažiť, sa budú hodnotiť rovnakým metrom, žiadne sa nebude zvýhodňovať, príp. nezvýhodňovať.

   Dúfam, že som vám pomohla,

   Veronika 🙂

    
 9. Alice

  25. decembra 2014 at 22:21

  Dobrý deň, je povolené aby moja postava citovala rómea a júliu? 🙂

   
  • Veronika Yaonee Inglotová (porotkyňa)

   28. decembra 2014 at 13:54

   Samozrejme :).

    
 10. Helka M.

  7. januára 2015 at 09:21

  Dobrý deň, chcela som sa opýtať, či nie je daný minimálny počet strán. Mám napísané fanfiction na sedem strán a zdá sa mi to málo.

   
 11. Helka M.

  7. januára 2015 at 09:39

  A taktiež som sa chcela opýtať ako mám do prihlasovacieho formulára napísať disclaimer. Celkom tomu nerozumiem. Ďakujem.

   
  • Veronika Yaonee Inglotová (porotkyňa)

   7. januára 2015 at 12:08

   Dobrý deň,
   minimálny počet strán nie je stanovený. Pokojne teda môžete súťažiť aj s ff drabble. Pokiaľ ide o disclaimer, máte problém s formuláciou alebo s jeho obsahom?

    
   • Helka M.

    13. januára 2015 at 20:23

    S formuláciou.

     
   • Veronika Yaonee Inglotová (porotkyňa)

    14. januára 2015 at 18:19

    V takom prípade (napr.):

    Inšpiráciu som čerpala z diela (názov) od (meno autora diela).

    Všetky postavy, miesta i udalosti v tomto príbehu sú vlastníctvom (meno autora diela + názov diela). Jediné, čo mi patrí, je základná myšlienka príbehu.

    Nevlastním autorské práva na (názov diela) a ani na postavy z neho. (názov diela) vytvoril (názov autora diela).

    A tak podobne 🙂

     
   • Helka M.

    20. januára 2015 at 19:24

    Ďakujem pekne 🙂

     
 12. lenkaH

  10. januára 2015 at 12:38

  Dobrý deň…literárna súťaž „Dumky Podvečerné 2015“ koneční termín zaslania prác je do 31. januára 2015 do polnoci, alebo do 31. mája 23015? Pri názve súťaže je dátum 31,5,2015 a v texte je napísane poslať do 31,1,2015. ďakujem za odpoveď

   
 13. bibiana

  13. januára 2015 at 20:25

  Maximálny počet prác je obmedzený na 2 práce pre každú zo skupín alebo celkovo od autora? 🙂

   
 14. bibiana

  14. januára 2015 at 19:56

  Ďakujem za odpoveď 🙂

   
 15. Erik K.

  17. januára 2015 at 17:08

  Dobrý deň, ešte ma napadlo pár otázok, tak sem píšem druhýkrát 🙂
  Je možné, aby som v 1. kategórií Próza súťažil s dielom žánru fantasy, ktorý má samostatnú kategóriu? Obavám sa, že mi obmedzený počet 27 000 znakov nebude stačiť a chcel by som sa viac rozpísať. A ak dielo presiahne stanovenú hranicu znakov o pár znakov, alebo trebárs len 1, automaticky je diskvalifikované?
  Dúfam, že je to všetko, čo som chcel a prajem pekný zvyšok dňa. Za odpoveď pekne ďakujem. 🙂

   
  • Veronika Yaonee Inglotová (porotkyňa)

   17. januára 2015 at 23:37

   Môžete, je na vás, akú kategóriu si vyberiete a s akým žánrom v nej budete súťažiť. Pokiaľ súťažné dielo výrazne presiahne maximálny povolený počet znakov vrátane medzier, upozorníme na to. Za, povedzme, mierny presah, čiže 2 až 3 normostrany navyše, sa stiahne pri finálnom hodnotení iba pár bodov, aby sme boli spravodliví 🙂

    
 16. Helka M.

  20. januára 2015 at 19:51

  Dobrý deň, ešte by som chcela vedieť, či musím do textu poviedky písať svoje meno a názov môjho diela, alebo nie?

   
 17. Josefa Růžičková

  25. januára 2015 at 19:02

  Dobrý den. Ráda bych se zúčastnila s prózou s fantasy světem. Může to být text určený dětským čtenářům?

   
 18. hagura

  15. februára 2015 at 14:50

  ked animeshow uz kolope na dvere, kedy bude oficialne vyhlasenie vysledkou

   
  • Yaonee

   18. februára 2015 at 16:03

   Dobrý deň,

   ako sme informovali na facebookvej stránke (keďže AnimeSHOW má domovskú stránku práve tam), vyhlásenie výsledkov nebude súčasťou tohto festivalu. Vzhľadom na to, že sa posunul termín jeho konania (z pôvodného marcového na skorší februárový), a to v čase, kedy sme súťaž mali dávno spustenú. Ide o neočakávané zmeny. Preto sme sa rozhodli dodržať plán, čiže ukončiť súťaž 31. januára, zhodnotiť všetky súťažné práce do 15. marca a následne publikovať / vyhlásiť (ak bude záujem zo strany výhercov o slávnostný banket v Banskej Štiavnici) výsledky.

   Ale pripravili sme si pre vás literárny workshop, ktorý prebehne v nedeľu od 11-tej hodiny a viesť ho bude Tomáš Dostál, ktorý zároveň bude moderovať diskusiu o “Novej vlne českej a slovenskej fantastiky”. Prítomná bude aj Petra Slováková.

    

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s